image

خرید و فروش قبر، غیر ممکن و ممنوع است

مشروح:

اخیراَ مشاهده شده که برخی افراد مبادرت به چاپ آگهی و تبليغات بي اساس مبني بر فروش قبر مي نمايند لذا به اطلاع همشهريان مي رسانيم که براساس اعلام روابط عمومي سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان، براساس قوانين و مقررات، به هيچ وجه امکان خريد و فروش قبر در آرامستان باغ رضوان وجود ندارد و براي اشخاصي كه داراي سند پيش مجوز دفن مي باشند، واگذاري قبر صرفا به بستگان نسبي و سببي درجه يك( پدر، مادر، همسر، فرزندان، پدر و مادر همسر، برادر و خواهر) امكان پذير است و واگذاري به افراد غير امكان پذيرنمي باشد. لذا از شهروندان درخواست می شود که مراقب افراد سودجو باشند و برای اطلاع از چگونگی و شرايط خريد قبور به واحد امور متوفيان سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان واقع در ساختمان اداري مراجعه و يا با شماره تلفن ۳۵۷۲۳۰۳۰ تماس حاصل نمايند .