image

جلسه هم اندیشی مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان با جمعي از مديرعاملان قبلي سازمان

مشروح:

این جلسه که با حضور جمعی از مدیرعاملان قبلي سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان برگزار شد، مديرعامل فعلي سازمان ضمن تشکر و قدرداني از حضور اين افراد در جلسه گفت: آنچه که امروز در سازمان آرامستان شاهد آن هستيم ماحصل زحمات همه ي مديراني است كه در طول اين سال ها در اين مجموعه خدمت كردند و امروز بسيار خرسنديم كه مي توانيم از نظرها و تجربه هاي ارزنده شما در اين جلسه بهره ببريم. امروز زمان آزمون و خطا نیست سیدرضا جعفریان فر افزود: در حال حاضر، زمان آزمون و خطا نیست، بلکه بايد از نظرات و تجربيات مديران قبلي استفاده کرد تا راه را خطا نرويم. امروز بايد برنامه هاي عمراني، فرهنگي و اجتماعي را به شور بگذاريم تا بهترين عملکرد را داشته باشيم. وی خاطرنشان کرد: همواره اصفهان در تمام سطح ها به عنوان یک شهر تأثیرگذار شناخته شده است و به طور قطع، آرامستان شهر اصفهان بايد جزءآرامستان هاي برتر کشوري باشد كه اين مهم، با درايت و مديريت مناسب شما اتفاق افتاده، چنانكه در بسياري از موارد، شهرهاي ديگر كشور از برنامه هاي اجرا شده در آرامستان باغ رضوان اصفهان به عنوان الگو استفاده مي كنند. جعفریان فر با اشاره به تأثیرات این جلسه افزود: جلسات هم انديشي مي تواند در خدمت رساني بيشتر به مردم و عملکرد بهينه و مؤثر سازمان تأثير بسزايي داشته باشد و سازمان در نظر دارد اين جلسات را به صورت دوره اي برگزار کند و حضور شما در اين جلسات و انتقال تجربيات بسيار تأثيرگذار است. حسین مظاهری مدیر عامل سازمان در سال هاي ۷۷-۸۳ گفت: با اينکه سال ها از دوره مديريت من گذشته است ولي به اين سازمان توجه خاصي داشته و دارم و مسائل آرامستان براي من بسيار حائزاهميت است و در حال حاضر هم جوياي احوال کارکنان سازمان مي شوم چراكه آن ها با ارزشمندترين دارايي سازمان محسوب مي شوند كه در سخت ترين شرايط كار مي كنند. وی با اشاره به مدیریت شايسته ي سيدرضا جعفريان فر افزود: از زمان مديريت جديد، شاهد آن هستيم که مديريت از کارهاي روزمره فاصله گرفته و به کارهاي عمراني و زيربنايي پرداخته است. مظاهری خاطرنشان کرد: آنچه گاهی تا پایان عمر در خاطر بازماندگان اموات باقي مي ماند، همراهي افراد در آرامستان ها و برگزاري مراسم کفن و دفن به صورت آبرومندانه است و همه ي ما در طول دوران خدمت به اين امر بسيار اهميت مي داديم چراکه دعاي خير مردم بسيار ارزشمند است. وی افزود: آنچه برای من در این سازمان بسيار اهميت دارد در درجه اول اين است که بازماندگان با خيال آسوده کارهاي مربوط به اموات خود را انجام دهند و رضايت کامل داشته باشند. همچنين فضاسازي لازم در محيط آرامستان بايد به خوبي انجام شود تا وقتي افراد به اتفاق خانواده به اين مجموعه مي آيند كمي از شدت دردهايشان كاسته شود. بحث ديگر اياب و ذهاب مردم است و آن ها بايد همواره بتوانند به راحتي به اين سرزمين مقدس رفت و آمد داشته باشند كه در اين زمينه پي گيري خط مترو براي اين منطقه ضروري است. علیرضا تاجمیر ریاحي مديرعامل سازمان در سال هاي ۸۳-۸۴ گفت: موضوع باغ رضوان مسأله اي است که همه درگير آن هستيم و ما نسبت به اين مجموعه دلسوزي و مسئوليت پذيري دارم وی افزود: در طول این سال ها کارهای ارزشمندي انجام شده اما آنچه امروز ضروري است، اين است که به مسائل فرهنگي اهميت بيشتري دهيم. چراکه امروز بسياري از مسائلي كه در جامعه اتفاق مي افتد، به خاطر فراموش شدن آخرت است و اين مجموعه مكان مناسبي است براي اينكه مردم در اين مكان متذكر شوند. زمانی هم که مسئولیتی نداريم، بايد مسئول باشيم. محمدعلی خبوشانی مدیرعامل سازمان در سال هاي ۹۳-۹۴ با بيان اينکه سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان يک سازمان فعال و پويا و رو به رشد است، گفت: در حال حاضر سازمان آرامستان به يک كارگاه عمراني تبديل شده است و انصافا آنچه در حال حاضر در سازمان شاهد آن هستيم پيشرفت و بالندگي سازمان است و تيم كارشناسي تشكيل شده در سازمان بسيار تيم قوي و كارآمدي هستند. ما هم حاضرهستيم با تمام توان اگركاري از دستمان برمي آيد، انجام دهيم، در واقع ما متعهد هستيم ، زماني هم كه مسئوليتي نداريم، بايد مسئول باشيم وی با اشاره به فضای معنوی آرامستان گفت: به ياد دارم که وقتي براي شروع کار به نزد آيت الله مظاهري رفتم به من گوشزد کردند كه سرزمين باغ رضوان كه مدفن مؤمنين و مؤمنات است براي آنها به مثابه خانه دوم است. آن ها خانه اول را خودشان مديريت مي كردند اما وقتي دستشان از دنيا كوتاه مي شود مديريت خانه دوم آن ها با شماست، به گونه اي كار كنيد كه دعاگوي شما باشند. کار کردن در آرامستان یک افتخار معنوی است حسین مساح مدیرعامل سازمان در سال های ۷۳-۷۷ افزود: کار کردن در آرامستان يک افتخار معنوي است و اميدوارم كه دعاي خير مردم بدرقه راهمان باشد. وی گفت: کار کردن در فضای آرامستان فعالیتي است که خير دنيا و آخرت را مي تواند در پي داشته باشد و آنچه بايد مدنظر گرفت اين است كه همواره بايد خدمت به همشهريان را سرلوحه كار خود قرار دهيم. در پایان ، سیدرضا جعفریان فر ضمن تشکر صميمانه ازحاضرين در جلسه خاطرنشان کرد پيرو دعوت از مدير عاملان قبلي سازمان متاسفانه بعضي ازاين مديران به دلايل مختلف نتوانستند در جلسه شرکت نمايند كه اميدواريم در جلسات آتي ميزبان آنها بوده و بتوانيم از تجربه هاي ارزنده آنها كه در بهره وري و كارايي بيشتر سازمان تأثير قابل توجهي دارد بهره مند گرديم .